STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ được phân công

ĐT

1

Hồ Thị Luyện

Tổ trưởng/ CN lớp 3C

0968816741

2

Nguyễn Hữu Thuyết

GVCN lớp 3A

0868439626

3

Võ Thị Kiều My

GVCN lớp 3B

0901978102

4

Trịnh Thanh Hương

GVCN lớp 3D

0983104246

5

Đào Thị Hồng Vân

Thiết bị

0912702727

6

Lê Thu Hiền

Thư viện

0935719212

7

Lương Phan Diệu Thảo

GV

0898513005